Privacy Policy

Privacy Policy

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI NYILATKOZAT

TAKLER KÚRIA Kft ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról A TAKLER KÚRIA Kft – továbbiakban Szolgáltató-Adatkezelő, mint a taklerkuria.hu weboldal („Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”).

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető TAKLER KÚRIA Kft,  („Adatkezelő”).
Székhelye: H-7144 Decs, Decsi Szőlőhegy 1799. hrsz. PL 57.
Üzemeltető: TAKLER KÚRIA KFT
H-7100 Szekszárd, Bem utca 13.
Telefon/Fax: +36 74 311 961 | Mobil: +36 20/4292 430
E-mail: kuria@takler.com | Internet: www.taklerkuria.com | www.taklerkuria.hu

Adószám: 23435685217 | Cégjegyzékszám: 17 09 008737

 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A Szolgáltató-adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Jelen Szolgáltató-adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és megóvását.

A Szolgáltató-adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan ésszerű biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, valamint belső szervezeti működést, amely az adatok biztonságát szavatolja.

Jelen Szolgáltató-adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt – kuria@takler.com – személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított egy év elteltével – 12 naptári hónap – töröl.

JELEN DOKUMENTÁCIÓ CÉLJA

Az információs önrendelkezési jogról valamint az információszabadságról szóló törvény előírásainak, az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletének, illetve az (EU) 2016/679 rendeletnek való megfelelés.

Továbbá: A Szolgáltató-Adatkezelő részéről biztosított adatvédelmi- és adatkezelési követelmények biztosításáról és annak folyamatrendszeréről szóló technikai- és gyakorlati funkciós rendszer leírása, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést és nyilvánosságra hozatalt, egyben leírja az adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások kezelési rendjét, különös tekintettel annak időbeni és terjedelmi valójára.

JELEN DOKUMENTÁCIÓ HATÁLYA

A Szolgáltató-Adatkezelő által üzemeltetett weboldalhoz kapcsolódó adatkezeléseire:

 • A Szolgáltató-Adatkezelővel jelenleg- illetve a jövőben ügyfélkapcsolati szinten – a szolgáltatás szükségességéhez mért – elengedhetetlen személyes adatok kezelése
 • továbbá kiterjed mindazon személyekre és szerződéses partnerekre, akik a Szolgáltató-Adatkezelő hivatalos megbízása alapján bekapcsolódnak az adatkezelésbe a szolgáltatást igénybe vevő személyek mindenkori hozzájárulásával, akiknek a jogait és jogaikkal kapcsolatos érdekeket érinti. 

JOGSZABÁLYI ALAPRENDELKEZÉSEK

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)
 • a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016 679 Rendelete (GDPR)
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016 680 Irányelve

Szolgáltat-Adatkezelő által üzemeltetett weboldal  - taklerkuria.hu - adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó.

Az európai általános adatvédelmi rendelet szövege az alábbi forrás linken hozzáférhető PDF illetve HTML formátumban. https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege/

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSI FOGALMAK KÖZÉRTHETŐEN
FORRÁS: http://naih.hu/mainw/?page_id=85

 

I.) KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
 

 1. A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL MEGADOTT ADATOK KEZELÉSE

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldalra látogatókat („Felhasználó”). A Felhasználók a Weboldalon egyféleképpen – több különálló felületen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

- A „SZÁLLÁS – AJÁNLATKÉRŐ; RENDEZVÉNYEK – AJÁNLATKÉRŐ; BORKÓSTOLÓK - AJÁNLATKÉRŐ” aloldalakon a kapcsolattartási mezők adatkitöltésével.


*név
*email cím:
*telefonszám

*Kötelezően kitöltendők megjelölése.

 • Az online üzenetküldési felület használatához a Felhasználónak el kell fogadnia a jelen Tájékoztatót.
 • A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor az adatközlő kötelessége az érintett – más személy - hozzájárulásának igazolt beszerzése, minden esetben!

A weboldalon megjelenő összes online üzenetküldési felület használata során a vonatkozó mező bejelölésével, illetve az üzenet továbbításával a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat – csakis saját személyes adatit adhatja meg - (Név; e-mail cím, telefonszám – lakcím megadása nem kötelező!) kezelje.

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul, mely tájékoztatás közvetlenül elérhető és megismerhető a kijelölő mező használata elött.
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) – lásd: lejjebb az Adatfeldolgozók részletezésénél - a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 1.  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így

különösen a következő célra:

- kapcsolattartás, a Felhasználó által kezdeményezett/elküldött üzenetre történő válaszadás;

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve legkésőbb az adatok megadásától számított egy évig kezeli, vagy amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését.

 

 1.  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

Az online üzenetküldési felület használata során a vonatkozó mező bejelölésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése és a tanúsítvánnyal ellátott hozzájáruló rendelkezés továbbítása részünkre, kiegészítő dokumentációs célból.

 1.  SZÁLLÁSSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELEKOR KELETKEZŐ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSI KÖRE

HELYSZÍNEN TÖRTÉNŐ - SZÁLLÁSBEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSE ALKALMÁVAL, SZÁMLAKIÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATTARTALMAK:

*Név:
*E-mail cím:
*Személyigazolvány szám:
* Számlakiállításához szükséges számlázási adatok:

*Kötelezően kitöltendők megjelölése.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor az adatközlő kötelessége az érintett – más személy - hozzájárulásának igazolt beszerzése, minden esetben!

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK
  (KIK ISMERHETIK MEG A REGISZTRÁLT ADATOKAT?)

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő – megbízott munkatársai, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

A partnereinkkel kötött szerződések titoktartási záradéka minden esetben kiterjed a személyes adatok védelmével kapcsolatos minden jelekor érvényben levő részletre!

A továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe eső közvetlen munkakörök (belsős munkatársaink) valamint szerződéses együttműködő partnereink tevekénységükhöz/szolgáltatásukhoz tartozó cégek ismertetése.

ADATFELDOLGOZÓ - 1

A Szolgáltató-Adatkezelő saját foglalkoztatási körébe tartozó Recepciós munkatársak, Hotelvezető, Étteremvezető és Értékesítési vezető adatfeldolgozó tevékenységei:

 • A Recepciós munkatársak tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása során jogosultak az elektronikus úton érkező kommunikációs feladatok ellátására és az ezzel társuló adat kezelésre, a belső biztonsági folyamatrendszer szigorú követelményeinek betartásával és alkalmazásával, a munkaszerződésben foglaltak szerint.
 • A Recepciós munkatársak adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozik továbbá a szállásbejelentkezések alkalmával megadott személyes adatok rögzítése az erre a célra kialakított rögzítési és hozzáférési jogosultságok igénybevételével.
 • A Recepciós munkatársak tevékenységi körébe tartozik a Szolgálató-Adatkezelő által kínált szolgáltatásokhoz tartozó számlák kiállítása így az ezzel kapcsolatban elengedhetetlenül szűkséges adatok kezelése és rögzítése a számlázó programban.

  ADATFELDOLGOZÓ - 2, Magyar Postai számlák küldése esetén

Szállásszolgáltatáshoz kapcsolódó szállodaüzemeltetési rendszer szolgáltatója és adattárolása: Flexys Kft.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Flexys Számítástechnikai Rendszerház Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 15.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-1-368-2074

Az adatfeldolgozó e-mail címe:  flexys@flexys.hu

Az adatfeldolgozó Adatkezelési Szabályzata: http://www.flexys.hu/new/?page_id=1600
 

            ADATFELDOLGOZÓ -3

Könyveléssel – számvitellel kapcsolatos adatkezelés – Profi-Kontír

Az adatfeldolgozó megnevezése: Profi-Kontír 2005 Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 7100 Szekszárd, Táncsics M. u. 3.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-74-510-318

Az adatfeldolgozó e-mail címe: konyveles@profikontir.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés feltételei és a titoktartási záradék szerint közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges szinten, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

             ADATFELDOLGOZÓ -4

Kötelező statisztikai adatszolgáltatás: KSH - feltöltés alatt…..

Ehhez kapcsolódóan semmilyen, konkrét személy beazonosítására alkalmas adat nem kerül továbbításra. A kötelező adatszolgáltatási igény nem is terjed ki ennek igénylésére.

 

 1. HOZZÁFÉRÉS ÉS VÉDELEM

ELEKTRONIKUS ADATÁLLOMÁNYOK KEZELÉSE

A Szolgáltató-Adatkezelő valamint az általa megbízott szerződéses alapú munkatársak számára az egység vezetője határozza meg, hogy milyen jogosultsággal és jogosultsági szinten férhetnek hozzá a szolgáltatásvégzéshez elengedhetetlenül szükséges egyes adattartalmakhoz az adatkezelő személyekAz ehhez szükséges  - az egység vezetője által meghatározottak alapján - konkrét technikai beálltások irányadó rendelkezéseit, írásban rögzítjük. Ezt követően az adatokhoz csak érvényes – személyre szóló – azonosító jogosultsággal lehet hozzáférni. A hálózati erőforrásokhoz – a szerződésben rögzített, érvényes jogosultsággal rendelkezők – felhasználó névvel és jelszóval férhetnek hozzá.

Minden észszerű intézkedést elkövetünk – a mindenkori rendelkezésünkre álló számitástechnikai eszközökkel és belső folyamatrendszerekkel - annak érdekében, hogy az adatokat tároló hálózatokon keresztül elérhető szerverekhez, arra illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

MANUÁLIS ADATÁLLOMÁNYOK KEZELÉSE

Az irattári szintű kezelési körbe tartozó dokumentumok, iratok – száraz, jól elzárható egységben illetve helyiségben kerülnek tárolásra.

Az aktív kezelési körű iratállományhoz kizárólag az illetékes ügyintéző személyek férhetnek hozzá – szerződésben rögzített alapokon.

A fogyasztói jogviszonyon alapuló iratokat az erre a célra előrendeltek szerint zárható helyiségben – zárt iratszekrényben kerülnek tárolásra.

A bér- és munkaügyi iratokat - az erre a célra előrendeltek szerint - lemezszekrényben tároljuk.

 1.  
 2. TECHNIKAI ADATOK

Szolgáltató-Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosított- vagy feljogosítottak számára hozzáférhető legyen
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen és ennek céljából minden észszerű intézkedést megtesz.

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat minden esetben megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáféréstől a nyilvánosságra hozatal ellen.

COOKIE azaz (Sütik)
A sütik feladata, létjogosultságuk

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a taklerkuria.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető információkat, szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A taklerkuria.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics - mint harmadik fél - sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a taklerkuria.hu weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

WEBOLDAL TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

ICON MÉDIA Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.
Postacím: 6000 Kecskemét Pásztor u.17.

Tárhelyszolgátató - Adatkezelési tájékoztató: http://web-digital.hu/html/adatkezeles.html

Tárhelyszolgáltató - Általános szerződési feltételek: http://web-digital.hu/html/aszf.html

http://web-digital.hu/html/cookie-sueti-szabalyzat.html

WEBOLDAL PROGRAMOZÓJÁNAK ADATAI

MEDIAPORTAL Kft.

7100 Szekszárd, Székely Bertalan utca 8.

e-mail: info@szekszardportal.hu

A weboldal programozójának jelen idejű hozzáférése kizárólag a weboldal jövőbeni megbízási szerződésen alapuló fejlesztéseire korlátozódik, az adott megbízási időszakra vonatkozóan. A tartalomfeltöltést közvetlenül a Szolgáltató-Adatkezelő alkalmazásában álló PR munkatárs végzi, saját – egyedi hozzáférési jogosultsággal, adminisztrátori/ügyintézői jogkörrel.

 1. A FELHASZNÁLÓ JOGAI A KEZELT ADATAIVAL KAPCSOLATBAN

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól,

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett

személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 

A tájékoztatás kérhető e-mailben a kuria@takler.com hu e-mail címen és postai levél útján a

következő postai címen: TAKLER KÚRIA ÉS PANZIÓ H-7144 Decs, Decsi Szőlőhegy 1799. hrsz. PL 57. mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni kuria@takler.com hu e-mail címen vagy a következő postai címen: TAKLER KÚRIA ÉS PANZIÓ H-7144 Decs, Decsi Szőlőhegy 1799. hrsz. PL 57. mindkét esetben a levelezési cím megadásával.

Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az kuria@takler.com e-mail címén vagy postai úton a következő címen:

TAKLER KÚRIA ÉS PANZIÓ H-7144 Decs, Decsi Szőlőhegy 1799.

Ingyenesen, indokolás nélkül, a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő-Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, - ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező

- adatkezelés esetén; - ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

- közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint - a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő-Szolgáltató döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

II.) A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK

 1. WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN HASZNÁLT ADATOK

 Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg semmilyen személyére vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra történő látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használ a Weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatait jelenti, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a Weboldalon – az alapvető működéshez szüksége programozáskor használt cookie-kon kívül kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használ. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó – nem személyes - információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről statisztikai – személyhez nem köthető - elemzéseket készítsen.

A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi számára. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni a Felhasználónak (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő-Szolgáltató nem használja külső szolgáltatók fizetett hirdetési rendszereit (Google, Facebook pixel stb). A Felhasználónak nem jelennek meg remarketing tevékenységből adódó hirdetések, egyéb weboldalak látogatásakor célzott hirdetésként.

A taklerkuria.hu weboldalon megjelenítettek alapján a Szolgáltató-Adatkezelő saját Facebook profillal rendelkezik. Továbbá kijelenti, hogy semmilyen közösségi média felületen sem kezel fizetett hirdetéseket és egyéb marketing célú kiemeléseket. A hírfolyamokban csak kiemelések és hirdetési beállítások nélküli tartalmakat jelenít meg, illetve a weboldalon közölt saját hírinformációkat és azok közvetlen weboldalra mutató linkjeit.

A Szolgáltató-Adatkezelő a továbbiakban fenntartja magának a jogot, hogy fizetett hirdetések megjelenítésével kapcsolatos jelen álláspontját megváltoztassa, erről a Felhasználókat minden esetben jelen Adatkezelési tájékoztató megváltoztatásával tájékoztatja.

A Google cookie-használata bármikor letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével.

A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelőnek semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

 

2.) EZEN INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és a Szolgáltató-Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen személyes azonosításra alkalmas adattal. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő-Szolgáltató a Weboldalt megfelelően tudja működtetni t, amihez szükséges - különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése, blokkolása.

Az Adatkezelő-Szolgálatató a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy a felhasználási tendenciákat elemezze, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról, tartalmak iránti érdeklődésről azok estlegesen a Felhasználó igényeihez mért bővítése céljából.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, továbbá hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, de – minden esetben - anonim módon nyilvánosságra hozzon.

3.) COOKIE-k KIKAPCSOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt anonim – konkrét személyhez nem köthető információkat gyűjtsenek az Ön weboldal látogatásai alkalmával illetve a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát.

4.) HARMADIK SZEMÉLY ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-k

A Weboldal jelenleg nem tartalmaz olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a www.taklerkuria.hu-val.

Ilyenmód, ezen harmadik személyek nem is helyezhetnek el cookiekat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva nem gyűjtenek adatokat, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek Önöknek.

III.) LINKEK

Az Adatkezelő-Szolgáltató a Weboldalról ugrópontként elérhető – kiegészítő információ szolgáltatás vagy bővítés céljából, esetlegesen hivatkozási alapként feltüntetett - külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő-Szolgáltató tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Az esetlegesen ilyen módon kialakuló helyzetekről történő értestéseiket minden esetben szívesen és köszönettel fogadjuk.

IV.) ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat az észszerű technikai és szervezési és folyamatkialakítási intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását továbbá jogosulatlan megváltoztatását. A Szolgáltató-Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja a figyelmét valamint erre irányuló szerződésben rögzít azon pontokat, hogy ők is teljes mértékben eleget tegyenek az adatbiztonság rájuk vonatkozó követelményeinek.

Adatkezelő-Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa vagy törölhesse.

A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő-Szolgáltató, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó(k) érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő-Szolgáltató harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő-Szolgáltató továbbá megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő-Szolgáltató az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó(k) részére is előírja, szerződésben rögzíti.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel és minden észszerű intézkedéssel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható.

A jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés - erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén  - az Adatkezelő-Szolgáltató nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért továbbá a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő-Szolgáltató kijelenti, hogy semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

V.) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak

megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon

nekünk a kuria@takler.hu e-mail címre, vagy a következő postai címre H-7144 Decs, Decsi Szőlőhegy 1799. hrsz. PL 57.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy bírósághoz fordulhat. Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

VI.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő-Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Dátum: 2018.05.18

TAKLER KÚRIA ÁSZF